Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation – från teori till tillämpning

För dig som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor.

En två dagarskurs med syfte att förtydliga det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Social dokumentation rätt använt, skapar samsyn och samarbete för det gemensamma uppdraget som ger kvalitativ omsorg för dem verksamheten är till för.

Hur kan vi gå från att tänka på genomförandeplanen som ett dokument och istället använda den som en karta för att möta den enskilde personens behov. Hur kan journalanteckningar vara ett verktyg för att skapa en positiv utveckling för den enskilde individen?

Kursen utgår från de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva genomförarplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatsen. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med kollegor eller chef som följs upp tillfälle två.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation

 • Rättssäkerhet och sekretess

 • Från beslut till genomförarplan

 • Att skriva genomförarplan och sätta upp mål

 • Att föra journal - vad behöver du tänka på?

 • Fallbeskrivningar

 • Livskvalitet och delaktighet

 • Lex Sarah och avvikelser

 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Föreläsare

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan var delaktig i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd Dlaktighet och inflytande i arbetet med genomförarplaner (2014).

Målgrupp

Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri. För dig som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation.

Datum och tid

 • Kursdag 1: 2022-11-14

 • Kursdag 2: 2022-11-28

Kl. 9.00 - 16.00 båda tilfällena

Plats

Kursen genomförs digitalt via Teams.Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-11-14
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
2
Sista anmälningsdatum:
2022-11-01
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Tvådagarskurs
Målgrupp:
Medarbetare och chefer, utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.