Hoppa till huvudinnehåll

Specialpedagogik 1, 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av respektive arbetsgivare.

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser. Du får också kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att du i olika situationer ska kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse och samtalsmetodik, där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du får också kunskap om kognitiva, kommunikativa och taktila hjälpmedel liksom förflyttningshjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Innehåll

  • Funktionsnedsättningar och deras konsekvenser

  • Specialpedagogiska teorier och begrepp

  • Kommunikation

  • Stöd och hjälpmedel

  • Professionellt förhållningssätt

  • Planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

OBS! Har du läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen ”Utvecklingsstörning/funktionshinder”, ”Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1” från Vård och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med den valbara kursen ”Människor i behov av stöd” ska du inte gå den här kursen utan i stället välja kursen Specialpedagogik 2

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna genomförs både fysiskt och digitalt på de utsatta datumen.

  • Tillfälle 1, 2, 5, 6, 9 och 10 genomförs på plats hos Lernia.

  • Tillfälle 3, 4, 7 och 8 genomförs digitalt. Anslutningslänk mejlas ut av Lernia.

Vid första kurstillfället får du kurslitteratur och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe före sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas eller skickas till:

Forum Carpe

Mia Grauers

Sabbatsbergsvägen 1

113 61 Stockholm

E-post: maria.grauers@stockholm.se

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar vecka 36, onsdag den 7 september kl. 9-16 och fortsätter totalt tio onsdagar. Sista kurstillfälle är onsdag 9 november. Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.

Plats

Lernia Storholmsgatan 4, plan 4, Skärholmens galleria, snett emot Dressman och bredvid Body Shop.

Vid de digitala kurstillfällena mejlas anslutningslänk ut av Lernia.

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bidande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta i så fall Mia Grauers, e-post: maria.grauers@stockholm.se

Vid avanmälningar efter en vecka före kursstart står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor före kursstart.

Frågor om kursen

Forum Carpe

Mia Grauers, kursansvarig

E-post: maria.grauers@stockholm.se

Telefon 08-508 25 437

Lernia

Ann-Sofie Gjöres, lärare

E-post: ann-sofi.gjores@lernia.se

Lena Lundqvist, lärare

E-post: lena.lundqvist2@lernia.se

Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-09-07
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
10
Sista anmälningsdatum:
2022-08-10
Plats:
Storholmsgatan 4
Form:
Gymnasiekurs
Målgrupp:
Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatri
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte används och inte avbokas står verksamheten för hela kurskostnaden på 4000 kr. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har en kaffeautomat som betalas med kort.