Specialpedagogik 1, 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av deltagarens arbetsgivare.

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Du får också kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att du i olika situationer ska kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse och samtalsmetodik, där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du får även kunskap om kognitiva, kommunikativa och taktila hjälpmedel samt förflyttningshjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Innehåll

  • Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

  • Specialpedagogiska teorier och begrepp

  • Kommunikation

  • Stöd och hjälpmedel

  • Professionellt förhållningssätt

  • Planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

OBS! Har du läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 från Vård och omsorgsprogrammet, eller Barn- och fritidsprogrammet med den valbara kursen ”Människor i behov av stöd” ska du inte gå den här kursen utan istället välja kursen Specialpedagogik 2.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. De fem första kurstillfällena är fysiska men det kan eventuellt bli aktuellt med digitala träffar. Det beslutas i så fall mellan ansvarig lärare och elever.

Vid första kurstillfället får du mer detaljerad information om kursupplägget samt kurslitteraturen. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste alltså lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Kursens examinationsuppgift kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste ha tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Om du har betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe före sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas till e-postadress maria.grauers@stockholm.se eller skickas till följande postadress:

Forum Carpe

Mia Grauers

Sabbatsbergsvägen 1

113 61 Stockholm

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar vecka 6, torsdag den 9/2 kl. 9-16 och fortsätter totalt tio torsdagar. Sista kurstillfälle är 13/4.

Plats

Astar, Solna torg 3, plan 4, inne i gallerian i Solna centrum

Hissen ligger bredvid Taco Bar, Lindex till vänster och mittemot VaccinDirekt och Distriktstandvården

Om det blir aktuellt med digitala kurstillfällena mejlas länk ut av Astar.

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än tillgängliga platser kan vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta i så fall Mia Grauers på e-postadress maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar senare än en vecka före kursstart står deltagarens verksamhet för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor innan kursstart.

Kontakt vid frågor om kursen

Mia Grauers, kursansvarig Forum Carpe

E-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 437

Annika Åhman, lärare Astar

E-postadress: annika.ahman@astar.se


Tillbaka till kalendarium