Specialpedagogik 2, 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av respektive arbetsgivare.

Kursen ger fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Du får lära dig mer om samhällets olika insatser samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om hur olika verksamheter har växt fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser liksom grundläggande kunskaper inom området Stöd och hjälpmedel för att kunna lära dig mer om hur hjälpmedel kan anpassas på bästa sätt. En annan viktig del av kursen är kommunikation och interaktion i samarbete och möten med människor.

Innehåll

  • Olika verksamheter inom funktionshinderområdet

  • Intresseorganisationer

  • Kommunikation

  • Stöd och hjälpmedel

  • Lagar och andra bestämmelser

  • Etik och förhållningssätt

  • Planering, genomförande och utvärdering

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som antingen har läst Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, alternativt har motsvarande kunskaper från äldre program samt har erfarenhet av yrket.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. De fem första kurstillfällen är fysiska. Det kan eventuellt bli aktuellt med digitala träffar. Det beslutas i så fall mellan ansvarig lärare och elever. Vid första kurstillfället får du kurslitteraturen och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. Betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste alltså lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste ha tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Om du har betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe före sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas till e-postadress maria.grauers@stockholm.se eller skickas till följande postadress:

Forum Carpe

Mia Grauers

Sabbatsbergsvägen 1

113 61 Stockholm

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar vecka 8, måndag den 20/2 kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio måndagar. Sista kurstillfälle är måndag den 24/4. Under vecka 15 blir det inget kurstillfälle på måndagen eftersom det är annandag påsk utan kurstillfället genomförs en annan dag denna vecka.

Plats

Adress: Astar, Solna torg 3, plan 4, inne i gallerian i Solna centrum.

Hissen ligger bredvid Taco Bar, Lindex till vänster och mittemot VaccinDirekt och Distriktstandvården

Om det blir aktuellt med digitala kurstillfällena mejlas länk ut av Astar.

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än tillgängliga platser kan vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta i så fall Mia Grauers på e-postadress maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar senare än en vecka före kursstart står deltagarens verksamhet för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor innan kursstart.

Kontakt vid frågor om kursen

Mia Grauers, kursansvarig Forum Carpe

E-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 437

Annika Åhman, lärare Astar

E-postadress: annika.ahman@astar.se


Tillbaka till kalendarium