Stereotypt självskadebeteende inom LSS

Många verksamheter och anhöriga inom LSS-området möter människor med självskadande beteende av stereotypt - repetitivt slag och som har relativt fast uttryck, t.ex. huvuddunkning, slå sig själv, nypande, handbitande med mera. Den här typen av beteende förknippas bland annat med intellektuell funktionsnedsättning, Autismspektrumtillstånd och Downs syndrom. För att kunna bemöta och stötta dessa människor är det absolut nödvändigt att ha en fast kunskapsmässig grund att stå på.

Föreläsningen baseras på ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsarens kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende.

  • Vad är stereotypt självskadandebeteende?

  • Vilka orsaker finns till det?

  • Hur kan man förstå och stödja?

  • Hur kan man samla information/registrera beteendet?

  • Hur kan man bemöta beteendet?

  • Hur kan man behandla beteendet?

Föreläsare

George Rein är handledare, föreläsare och legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av arbete med problemskapande beteende och handledning av personalgrupper liksom anhöriga i bemötandet av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvård. Under tio år arbetade George i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala. Sedan dess handleder han personalgrupper inom kommunala och privata verksamheter.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI

Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan

Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster

Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.
Tillbaka till kalendarium