Hoppa till huvudinnehåll

Stereotypt självskadebeteende inom LSS

Många verksamheter och anhöriga inom LSS-området möter människor med självskadande beteende av stereotypt - repetitivt slag och som har relativt fast uttryck, t.ex. huvuddunkning, slå sig själv, nypande, handbitande med mera. Den här typen av beteende förknippas bland annat med intellektuell funktionsnedsättning, Autismspektrumtillstånd och Downs syndrom. För att kunna bemöta och stötta dessa människor är det absolut nödvändigt att ha en fast kunskapsmässig grund att stå på.

Föreläsningen baseras på ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsarens kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende.

  • Vad är stereotypt självskadandebeteende?

  • Vilka orsaker finns till det?

  • Hur kan man förstå och stödja?

  • Hur kan man samla information/registrera beteendet?

  • Hur kan man bemöta beteendet?

  • Hur kan man behandla beteendet?

Föreläsare

George Rein är handledare, föreläsare och legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av arbete med problemskapande beteende och handledning av personalgrupper liksom anhöriga i bemötandet av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvård. Under tio år arbetade George i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala. Sedan dess handleder han personalgrupper inom kommunala och privata verksamheter.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI

Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan

Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster

Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.
Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-09-13
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-09-06
Plats:
Drottningholmsvägen 37
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom LSS och yrkesfunktioner från HSL-teamen
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnas på egen hand. Meddela eventuelle allergier till Mia Grauers. Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta. Lunch ordnas på egen hand. Fika ingår. Meddela eventuella allergier till Mia Grauers .