Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Stödpedagoguppdraget varierar i kommuner och verksamheter. Rollen är relativt ny och hur man organiserar och använder stödpedagogen skiljer sig åt i kommuner och verksamheter. Under den här nätverksträffen får vi lyssna på två exempel:

  • Marie Ohlsson, stödpedagog inom daglig verksamhet i Täby, berättar hur de använder stödpedagogen i verksamheten.

  • Medverkande från Tyresö berättar hur de tänker kring stödpedagogsfunktionen.

Dialog

  • Stödpedagogens roll i kompetensutvecklingsarbetet

  • Används stödpedagogen i det systematiska kompetensutvecklingsarbetet?

  • Utvärderares stödpedagogens insatser i verksamheterna. Om ja, hur i så fall?

  • Inkomna i frågor i samband med anmälan


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-12-08
Starttid:
09:00
Sluttid:
12:00
Sista anmälningsdatum:
2022-12-01
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Stödpedagoger och chefer
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan senast tre dagar före aktuellt datum.