Trygg när döden närmar sig

Under den här utbildningsdagen får du lära dig mer om palliativ vård och förhållningssätt och hur de kan tillämpas med personer som omfattas av LSS.

Innehåll

  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt och hur funkar det i praktiken?

  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS?

  • Hur kan vi prata om döden? Hur möter vi närståendes frågor?

  • Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?

Vi kommer också prata om vad du som personal behöver för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära.

OBS! En rekommendation är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats för att möjliggöra lärande och vidare arbete på hemmaplan med det palliativa förhållningsättet.

Föreläsare

Kerstin Witalis, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Mia Grauers från Forum Carpes samordningsgrupp
Tillbaka till kalendarium