Hoppa till huvudinnehåll

Trygg när döden närmar sig

Några av frågorna vi tar upp under denna utbildningsdag:

  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?

  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi använda dem i arbetet med personer som omfattas av LSS?

  • Hur kan vi prata om döden? Hur möter vi närståendes frågor?

  • Hur ser vi att livets slut närmar sig och vad är viktigt då?

  • Vad behöver du som personal för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och närstående?

Under utbildningsdagen jobbar vi tillsammans men från olika platser om restriktionerna fortsätter i maj. Vi ”träffas” på Skype flera gånger under dagen eller så sker seminariet i fysiskt form. Däremellan jobbar du tillsammans med dina kollegor på hemmaplan med grupparbeten och reflektionsfrågor. Vi följer upp era erfarenheter och frågor.

OBS! En förutsättning för deltagande är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats och vid digital form, om möjligt delar skärm tillsammans. Detta för att möjliggöra lärande och arbeta vidare på hemmaplan runt palliativa förhållningsättet.

Föreläsare

Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Övrig information

I anmälan finns möjlighet att lyfta frågor/ämnen som ni vill ta upp under dagen.

Avbokning eller förändringar i anmälan görs via länk som du hittar i bekräftelsemejlet, senast en vecka före utbildningsdagen.

Plats

Nicolaisalen, Sabbatsbergsvägen 1

Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-05-13
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-04-29
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Seminarium
Målgrupp:
Medarbetare och chefer från boendesidan och HSL-teamen
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.