Hoppa till huvudinnehåll

Vågar vi tala om döden – får alla möjlighet att förstå och sörja?

Talar vi om det svåra när någon är dödligt sjuk, dör eller får svåra besked? Får personer med intellektuell funktionsnedsättning bearbeta och förstå vad som hänt? Hur kan vi anpassa vår kommunikation så att det blir begripligt och ger möjlighet att uttrycka sig och att sörja?

I den här en workshopen får du lära dig mer om hur man kan hantera de här viktiga frågorna och ta del av ett lärande exempel från en gruppnostad.

Innehåll

  • Hur kan vi prata om döden, förluster och svåra besked för att göra detta mer förståeligt? Hur ger vi möjlighet att förstå och föreställa sig vad som hänt och kunna föra samtal utifrån var och ens förmåga?

  • Vad finns det för hinder som gör det svårt att prata om oförutsedda händelser? Hur kan vi hjälpas åt så att personer med intellektuell funktionsnedsättning också får kommunicera om förlust, död och sorg.

  • Enhetschef Monica Rylander delar med sig av sina erfarenheter när en hyresgäst dog på en gruppbostad och de utmaningar hon ställdes inför. Hur inkluderade man de övriga hyresgästerna när en granne dog och gav möjlighet att få ta avsked och prata om det svåra och obegripliga. En situation som både boende och personal hade olika mycket erfarenhet av. För personalgruppen handlade det om att vara närvarande och våga närma sig det svåra, ge omvårdnad i livets slutskede, möta anhörigas sorg och grannars frågor – och samtidigt hantera egna känslor som väcks i dödens närhet.

Upplägg

Workshopen bygger på ett inspelat webinarium på engelska som hölls under våren (2020) av Irene Tuffrey-Winje, professor i intellektuell funktionsnedsättning och palliativ vård vid Kingston University London. Irene har arbetat med personer med intellektuell funktionsnedsättning under många år. En länk till webinariet mejlas ut ca en vecka före workshopen. Webinariet saknar svensk text och är producerad av företaget Bild (https://www.bild.org.uk/).

  • Före workshopen ska deltagarna ha sett den inspelade webinariet som är på enkel engelska.

  • Under workshopen ser vi webinariet igen och reflekterar tillsammans.

  • Praktiker berättar om sitt arbete när en hyresgäst dog. Vilka erfarenheter gjorde man?

  • Gemensam dialog och reflektioner

Workshopledare

Workshopen leds av Ingeli Simmross som är sjuksköterska och vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholm och Mia Grauers från Forum Carpes samordningsgrupp.

Medverkande

Monica Rylander, verksamhetschef från Olivia omsorg

Plats

Nicolaihuset, Sabbatsbergvägen 1 i Vasaparken
Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-12-09
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-12-01
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Workshop i liten grupp
Målgrupp:
Medarbetare och chefer som arbetar med personer med IF
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnas på egen hand. Meddela eventuella allergier till Mia Grauers Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.