Hoppa till huvudinnehåll

Information om personuppgifter och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Socialförvaltningen i Stockholms stad, som är administrativt ansvarig för Forum Carpe, behöver behandla dina personuppgifter som du lämnar när du anmäler dig till Forum Carpes aktiviteter. Syftet med behandlingen är att kunna registrera närvaro och redovisa statistik för Forum Carpes verksamhet på regional och kommunal nivå.

I anmälan till Forum Carpes aktiviteter efterfrågas även uppgifter om kommun/stadsdelsförvaltning, kön och yrkesområde. Dessa uppgifter används för allmän deltagarstatistik som Forum Carpes samordningsgrupp tar fram till respektive kommun eller stadsdelsförvaltning inom Forum Carpes samverkan.

E-postadressen som du angav när du anmälde dig kan komma att användas för utskick med information om aktiviteter från Forum Carpe.

Den lagliga grunden för Forum Carpes behandling av personuppgifter är det samtycke som du lämnar i din anmälan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter före återkallandet är i så fall fortfarande laglig.

Dina uppgifter kommer inte överföras till tredje land utanför EU/ESS. Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter ändras får du information om det innan behandlingen påbörjas. Sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut om det inte finns stöd för det i lag eller om du har lämnat samtycke till utlämnandet.

Socialförvaltningen i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig. Kontakta därför dataskyddsombudet vid Socialförvaltningen på e-postadress dataskyddsombud.sof@stockholm.se om du vill:

  • Veta vilka uppgifter vi har om dig (begära registerutdrag)

  • Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig

  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter

  • Göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter

  • Begära att vi raderar dina uppgifter


Kontaktuppgifter till Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Box 44, 123 21 Farsta.

E-post: socialforvaltningen@stockholm.se

Telefonnummer växel: 08-508 25 000

Om du har klagomål på Socialförvaltningens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Klicka här för att läsa mer om Socialförvaltningens behandling av personuppgifter. »