Hoppa till huvudinnehåll

Mer om gymnasiekurser

Forum Carpes gymnasiekurser bygger på identifierade gemensamma kompetensbehov i kommuner och stadsdelsförvaltningar inom Forum Carpes samverkan. Kurserna ingår i Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet och är kopplade till Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL eller LSS. Kurserna genomförs av upphandlade utbildningsaktörer.

Klicka här för att läsa Socialstyrelsens Allmänna Råd (PDF)

Mer information om kursinnehåll och praktiska frågor hittar du under respektive kurs i kalendariet. Ytterligare information tillkommer i samband med antagningsbesked och kursstart.

Kursavgift

Avgiften är 4000 kr per kursplats och bekostas av deltagarens arbetsgivare.

Svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har ett annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från gymnasieskolan/vuxenutbildningen för att din anmälan ska godkännas.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtestet gör du hos vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Kopia på betyg eller testresultat skickas till nedanstående adress före kursens sista anmälningsdag.

Forum Carpe

Sabbatsbergsvägen 1

113 61 Stockholm

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef och är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan måste göras senast en vecka före kursstart. Försenad avanmälan innebär att verksamheten måste betala hela kursavgiften.

Om det inkommer fler anmälningar än det finns platser kan det bli aktuellt med en fördelning av platserna mellan kommuner och stadsdelsförvaltningar.

Antagningsbesked

Meddelande om antagning skickas till deltagaren och anmälande chef cirka tre veckor före kursstart.