Ny rapport från Attention om arbetslivet med NPF

16 februari, 2022

En person arbetar vid en laptop och tar sig för pannan. Omslaget till Attentions rapport  är inlagt i bilden.

Riksförbundet Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland sina medlemmar om arbetslivet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Enkäten besvarades av 1067 personer varav majoriteten hel- eller deltidsarbetar medan andra är arbetslösa eller sjukskrivna. Enkätresultatet sammanställdes i rapporten ”Jobbar jag 100% blir jag utbränd” som visar att NPF både kan vara en tillgång i arbetet och samtidigt innebära svårigheter när det gäller arbetsrelationer och arbetsmiljöer som öppna kontorslandskap med många ljud- och synintryck.

Flera av respondenterna har dessutom upplevt negativa attityder från arbetsgivare eller utsatts för mobbing och trakasserier på grund av sin NPF. Det är sannolikt därför hela 51% väljer att inte berätta om sin diagnos för arbetsgivaren och därmed inte får det stöd de skulle behöva. Enbart 20% av respondenterna får någon form av stöd från Arbetsförmedlingen, vilket enligt rapporten bekräftar att befintliga arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder inte är anpassade för målgruppen.

Rapporten innehåller även förslag på förbättringar som en mer riktad studie- och yrkesrådgivning, snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen liksom en kunskapshöjning både hos enskilda arbetsgivare och på arbetsmarknaden generellt genom utbildning och kontinuerlig information. Attention konstaterar att den nuvarande kunskapsbristen om NPF gör att arbetsgivare går miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner rapporten. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter