”Fångad i fattigdom?” Läs FUBs årliga rapport om den ekonomiska situationen för personer med IF

26 april, 2022

En person sitter på golvet med nedböjt huvud och håller om sina ben.

Varje år publicerar riksförbundet FUB rapporten ”Fångad i fattigdom?” som beskriver den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Ekonomisk trygghet är en del av Forum Carpes aktuella fokusområde och rapporten visar att många med IF fortfarande har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.

Förra året beslutade riksdagen att nivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen samt bostadstillägget skulle höjas och att skatten på ersättningarna skulle sänkas. Beslutet var tänkt att öka den disponibla inkomsten men FUB konstaterar att de nya nivåerna i stället kan leda till höjda avgifter för kommunala insatser och att många personer själva får betala arvoden till god man och förvaltare.

Personer med IF går ofta minus med flera tusen per månad och är beroende av ekonomiskt stöd från anhöriga för att klara sig. FUB efterlyser därför en generell översyn över det ekonomiska systemet för personer med sjuk- och aktivitetsersättning som i nuläget innehåller flera inlåsningseffekter.

Klicka här för att läsa mer och ladda ned rapporten på FUBs hemsida. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter