Hur har personer med IF upplevt pandemin? Ny rapport från FUB

10 november, 2021

Två personer med Downs syndrom skrattar tillsammans.

”Efter pandemin vill jag leva som vanligt” är titeln på riksförbundet FUBs rapport som bygger på enkätsvar från 350 vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) om hur de har upplevt coronapandemin före och efter möjligheten till vaccinering. Hälften av de svarande bor i gruppbostad eller servicebostad enligt LSS men enkäten innehåller även svar från unga som fortfarande bor i föräldrahemmet och personer som bor i egen lägenhet med olika former av stöd. De flesta av respondenterna har sin sysselsättning på daglig verksamhet enligt LSS.

Enkätresultatet visar bland annat att många har känt en stor ensamhet under pandemin på grund av besöksförbud, avstängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder och inställd daglig verksamhet. Hälften av respondenterna har inte heller haft möjlighet till digitala kontakter vilket påminner om det digitala utanförskap som många vuxna med IF lever i.

Fritextsvaren i enkäten ger en bild av vad de svarande saknade under perioden med restriktioner och vad de längtar efter att göra när allt återgår till det normala. Rapporten innehåller även en längre analys av enkätresultatet med särskilt fokus på digitalt utanförskap och ohälsa hos personer med IF samt lärdomar från pandemin inför framtiden.

FUB publicerar inom kort en lättläst version av rapporten.

Läs mer och ladda ned rapporten. (extern länk) »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter