GR Samsär - Projekt om vägen till arbete för unga med IF

10 november, 2022


GR Samsär är ett projekt som drevs av Göteborgsregionen i samverkan med gymnasiesärskolor i åtta kommuner. Tanken med projektet, som framför allt fokuserade på arbetsplatsförlagt lärande (APL), var att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet följeforskades av FoU i Väst och nu kan man läsa en rapport om projektets genomförande liksom utmaningarna i gymnasiesärskolans uppgift att förbereda eleverna för arbetslivet.

En av utmaningarna är att varken privata eller kommunala arbetsgivare prioriterar gymnasiesärskoleelever som målgrupp och att skolorna har svårt att engagera och ställa nödvändiga krav på arbetsgivare. Man konstaterar att det krävs strukturella förändringar på arbetsmarknaden och att kommuner och regioner bör ta ett större ansvar än idag för elevernas möjligheter till praktik och arbete.

En annan utmaning är balansen mellan att informera arbetsgivare om särskilda anpassningar utifrån elevernas funktionsförmåga och elevernas önskan om att inte benämnas eller behandlas annorlunda. Det är ofta en utmaning för eleverna att både behöva förklara vilket stöd de behöver samtidigt som de vill framhålla sina styrkor för att få ett arbete.

Projektet resulterade även i ett metodmaterial med olika övningar som är avsett för gymnasiesärskolornas arbete med APL men som också kan användas inför praktik och arbete i andra sammanhang.

Klicka här för att ladda ned rapporten ”Från utbildning till arbete för elever i gymnasiesärskola”. »

Klicka här för att ladda ned metodmaterialet från projektet. »

Nästa år byter särskolan namn till anpassad skola. Det gäller både grund- och gymnasieskolan.

Klicka här för att läsa mer om bakgrunden till namnbytet. »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter