Välkommen till Forum Carpes nya tillgänglighetsanpassade webbplats!

11 mars, 2021

kvinna surfar på laptop

Den som har besökt Forum Carpes webbplats tidigare kommer att känna igen sig. Här hittar du nyheter om Forum Carpes aktiviteter, omvärldsbevakning av funktionshinderområdet liksom ett flertal metodmaterial och webbutbildningar. I kalendariet finns nya spännande föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper och funktioner inom Forum Carpe.

Samtidigt har Forum Carpes webbplats genomgått en uppdatering för att bli mer tillgänglig. Arbetet med att öka tillgängligheten pågår fortlöpande och i nuläget är hemsidan delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter