Studie: Kvinnor med autism har ökad risk för psykisk ohälsa

03 november, 2022


Personer med autism drabbas i högre utsträckning av psykisk ohälsa och löper större risk att bli inlagda på sjukhus till följd av psykiska problem. Nu visar forskare från Karolinska Institutet i en registerbaserad kohortstudie att unga kvinnor med autism är särskilt utsatta.

Till exempel hade 77 av 100 kvinnor med autism fått minst en psykiatrisk diagnos vid 25 års ålder. Motsvarande antal för män med autism var 62 av 100. Forskarna kunde dessutom konstatera att 32 av 100 kvinnor med autism hade varit inlagda på sjukhus till följd av sin psykiska ohälsa, jämfört med 19 av 100 autistiska män. För personer utan autism var samma siffra under 5 av 100.

Orsakerna till att kvinnor med autism drabbas av psykisk ohälsa i större utsträckning är inte klarlagda men tidigare forskning visar att kvinnor med autism oftare använder kompensatoriska beteenden för att kamouflera sin autism. Forskarna tror att det kan leda till försenad diagnos och hjälp, vilket påverkar kvinnornas psykiska hälsa negativt. Det kan också vara så att autism tar sig andra uttryck hos kvinnor än hos män och att kvinnorna därför inte fångas upp i tid med dagens diagnoskriterier.

Klicka här för att läsa mer. »Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter