Kostnadsfri introduktionsutbildning för sommarpersonal på distans

25 maj, 2021

kvinna med mask


Socialstyrelsen har tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram en konstandsfri webbaserad introduktionsutbildning för sommarpersonal inom bland annat verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Tanken med utbildningen är att underlätta bemanningen i sommar inom verksamheter där personalbristen har varit stor under pandemin. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar och den första delen innehåller en särskild modul om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bemötande och kommunikationsstöd.
Deltagarna får även grundläggande kunskaper om lagar och regler, socialtjänstens uppdrag, dokumentation, sekretess, etik, värdegrund liksom basala hygienrutiner med särskilt fokus på covid-19. De olika delarna innehåller kunskapstest och deltagarna tilldelas ett intyg efter genomförd utbildning.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter