Socialstyrelsen vill se omfattande kompetenslyft inom LSS-boenden

01 april, 2021

lekande barn

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen gjort en kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även om kompetensnivån varierar över landet och mellan olika boenden konstaterar Socialstyrelsen att en påfallande stor andel av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för både barn och vuxna saknar adekvat grundutbildning. Kartläggningen visar också att möjligheten till kompetensutveckling begränsas av brist på resurser och tillgängliga utbildningar.

Socialstyrelsen vill därför se ett omfattande kompetenslyft inom verksamheterna med särskilt fokus på olika funktionsnedsättningar, gällande regelverk och kommunikation för att stärka brukarnas delaktighet. Socialstyrelsen kommer att följa upp föreskrifterna för LSS-bostäder och undersöka möjligheterna att införa krav på den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som personalen behöver. Myndigheten planerar dessutom att ta fram ett kunskapsstöd om kommunikation riktat till LSS-verksamheter.

Läs mer och ladda ner rapporten om Socialstyrelsens kartläggning (extern länk) »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter