Nytt spel från Socialstyrelsen inspirerar till hälsosamma vanor

19 maj, 2021

Bra vanor

Bra vanor – tänk stort, börja smått är ett nytt spel från Socialstyrelsen som på ett lekfullt sätt inspirerar till hälsosamma levnadsvanor för personer med kognitiv funktionsnedsättning som har stöd utifrån LSS eller SoL.

För att kunna ta nästa steg på spelplanen lockas deltagarna att våga pröva nya livsmedel eller utföra kravlösa fysiska aktiviteter utifrån förslag i en tillhörande blädderpärm. Aktiviteterna har olika svårighetsgrad och anpassas efter deltagarnas förutsättningar och funktionsförmåga.

Det finns även en handledning till spelet med tips på förberedelser och genomförande samt allmän information om hur man kan arbeta för bra levnadsvanor. Tanken med spelet är att bidra till hälsofrämjande val samtidigt som man har kul tillsammans!

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter