Ändringar gällande utbildning i de allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal inom funktionshinderområdet

01 mars, 2022


Socialstyrelsen har gjort ändringar under rubriken ”Utbildning” i de allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Syftet med ändringarna är att anpassa de allmänna råden till den nya programstrukturen och de nya ämnesplanerna för vård- och omsorgsprogrammet liksom barn- och fritidsprogrammet. Syftet är också att inkludera Skolverkets nationella yrkespaket för arbete som undersköterska bland utbildningarna i de allmänna råden. Exemplen i avsnittet om utbildning är en vägledning för hur de rekommenderade kunskaperna och förmågorna kan uppnås och ett tydliggörande av vilka kunskapsnivåer som avses.

Ändringen i de allmänna råden gäller även ämnet svenska. För den som har gått något av de aktuella gymnasieprogrammen kan ämnet svenska eller svenska som andraspråk, som ingår i de programgemensamma ämnena, ersättas med svenska eller svenska som andra språk i de gymnasiegemensamma ämnena.

Klicka här för att ladda ned Socialstyrelsens meddelandeblad om ändringarna. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter