Vårens kompetensutvecklingsaktiviteter är öppna för anmälan!

28 november, 2022


Redan i januari drar vårterminen hos Forum Carpe igång med en kurs om social dokumentation på fördjupad nivå, en digital föreläsning om PTSD och EIPS följt av en föreläsning om psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning.

Under våren kan du också lära dig mer om autism och samsjuklighet, åldrande och intellektuell funktionsnedsättning, självskadebeteende inom socialpsykiatri, rättshaveristiskt beteende, arbetsplatslärande, neuropsykiatri för handläggare, palliativ omsorg, kommunikativt samt kognitivt stöd och arbetsledning inom LSS.

Vill du diskutera aktuella frågor och utbyta yrkeserfarenheter med kollegor från hela länet anordnar Forum Carpe dessutom öppna nätverksträffar för en rad olika yrkesgrupper och funktioner.

Forum Carpes arbete med fokusområdet ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier" fortsätter även under nästa år. Det innebär att en del av Forum Carpes aktiviteter och omvärldsbevakning kommer att ha det temat.

Klicka här för att komma direkt till kalendariet med mer information om samtliga aktiviteter och anmälan. »

Klicka här för att ladda ned Forum Carpes kursblad. »

Klicka här för att ladda ned Forum Carpes kursblad med gymnasiekurser. »

Forum Carpes kompetensutvecklingsaktiviteter bygger på identifierade gemensamma kompetensbehov i de kommuner och stadsdelsdelsförvaltningar som ingår i Forum Carpes samverkan. Forum Carpes samordningsgrupp bjuder även in forskare, myndighetsrepresentanter och yrkesverksamma till seminarier om aktuella frågor, kunskapsstöd, forskning och lärande exempel.

Aktiviteterna finansieras genom Forum Carpes kommunsamverkan och är kostnadsfria för anställda på utförar- och myndighetssidan inom stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSL-organisationer.Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter