Börja det nya året med nya kunskaper!

07 december, 2020

kvinna antecknar

I mitten av januari drar vårterminen på Forum Carpe i gång. Du har väl inte missat att anmäla dig till någon av vårens tre första aktiviteter?

Om du vill rivstarta det nya året med ny kunskap erbjuder Forum Carpe tre olika kompetensutvecklingsinsatser redan i januari. Det handlar om en grundläggande kurs i autism, en föreläsning om psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning och gymnasiekursen Specialpedagogik 2.

Om du istället är intresserad av något annat ämne eller vill gå en kurs längre fram hittar du hela kalendariet på länken här under.

Kalendarium på Forum Carpe »

12/1 Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Den här tvådagarskursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Läs mer och anmäl dig på länken här under.

Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå »

18/1 Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger också översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symptom. Vi lyfter också vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Läs mer och anmäl dig på länken här under.

Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning »

29/1 Specialpedagogik 2 (100 gp)

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Du får fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Du lär dig mer om hur olika verksamheter har växt fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och att du har grundläggande kunskaper inom området Stöd och hjälpmedel för att kunna lära mer om hur hjälpmedel kan anpassas på bästa sätt. En annan viktig aspekt som finns med är kommunikation och interaktion i samarbete och möten med människor.

Läs mer och anmäl dig på länken här under.

Specialpedagogik 2 (100 gp) »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter