Hoppa till huvudinnehåll

Forum Carpes bidrag till SKRs nationella modell för inventering av lokala kunskapsbehov

17 juni, 2022

Processkarta över Forum Carpes arbete med att ta fram kunskapsbehoven.

Under våren har Forum Carpes samordningsgrupp tillsammans med Carpe kommun- och stadsdelsansvariga (CKA) deltagit i ett pilottest av SKRs nationella modell för inventering av lokala kunskapsbehov. Syftet med modellen är att systematiskt och transparent kunna lyfta kunskapsbehov till nationella aktörer för mer behovsanpassade kunskapsstöd.

Forum Carpe fick uppdraget via Storsthlm eftersom forumet har en etablerad länssamverkan med upparbetade nätverk där CKA kan inhämta kompetens- och kunskapsbehov från medverkande kommuner och stadsdelsförvaltningar. Forum Carpes arbete med pilottestet inleddes i februari och sedan dess har samordningsgruppen och CKA inventerat, diskuterat och tematiserat utmaningar samt kunskaps- och kompetensbehov, bland annat genom en mycket givande workshop som hölls i april.

Klicka här för att läsa mer om workshopen. »

SKRs nationella modell innehåller flera delmoment och Forum Carpe har medverkat i de två första momenten som handlar om identifiering och sammanställning av lokala kunskapsbehov respektive kvalitetssäkring av de identifierade behoven. Forum Carpes identifierade behov kvalitetssäkrades genom ett CKA-möte förra veckan som innebar att förtydliganden och tillägg kunde göras där det behövdes.

I bilden ovan kan du följa Forum Carpes arbetsprocess med pilottestet.

Under mötet deltog även Helena Wiklund som är processledare på Storsthlm. Helena konstaterade att Forum Carpe har bidragit med ett mycket värdefullt underlag för fortsatt utveckling på regional och nationell nivå. Helena berättade också att Forum Carpes material nu kommer att skickas till länets FoU-enheter som får möjlighet att komplettera materialet.

Det färdigställda materialet lämnas in till SKR senast sista september där de identifierade kunskapsbehoven sorteras utifrån vilka kunskapsstöd som redan finns framtagna på nationell nivå. Därefter görs ytterligare prioriteringar av Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). De utvalda kunskapsbehoven tas sedan emot av nationella aktörer, till exempel Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. I det sista momentet av SKRs nationella modell återkopplas resultatet till regional och lokal nivå.

De kunskapsbehov och utmaningar som har identifierats av CKA och samordningsgruppen genom den här processen kommer dessutom bli ett väl förankrat underlag för Forum Carpes fortsatta verksamhetsplanering.

Vi i samordningsgruppen vill rikta ett stort tack till CKA för ert värdefulla arbete under våren!
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.


Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter