Hur kan man arbeta med digital utveckling och inkludering i LSS-verksamhet?

22 oktober, 2021

En person med Downs syndrom tittar på en Ipad och skrattar.

Det var temat för en eftermiddag anordnad av Forum Carpe i samarbete med Centrum för socialt arbete (Cesar) vid Uppsala universitet. Över 90 personer deltog och fick ta del av både forskning och inspirerande exempel på digital utveckling från Danvikstulls, Kungsholmens och Rinkeby Kistas dagliga verksamheter.

Frågan om digital utveckling och inkludering inom LSS-verksamheter blev högaktuell under pandemin då många dagliga verksamheter tvingades ställa om till digitalt format. När verksamheterna nu börjar återgå till det normala har det digitala arbetet medfört nya former av delaktighet, sociala kontakter och kreativa aktiviteter. Det finns ett stort behov av kunskap och erfarenhetsutbyte inom verksamheterna och under eftermiddagen lyftes både utmaningar och möjligheter med digitala arbetssätt.

Från Centrum för socialt arbete (Cesar) vid Uppsala universitet deltog docent och lektor Kristina Engvall som inledde eftermiddagen med ett forskningsperspektiv på digital utveckling inom LSS. Kristina driver ett forskningsprojekt tillsammans med Danvikstulls dagliga verksamhet där de undersöker vilka erfarenheter man kan dra av den digitala omställningen och hur digitala aktiviteter kan bidra till kvalitet inom daglig verksamhet för personer med intellektuella och omfattande fysiska funktionsnedsättningar.

Personal från Danvikstulls dagliga verksamhet berättade om hur man under pandemin började skapa filmer med bildstöd utifrån brukarnas önskemål som ett sätt att bibehålla delaktigheten på distans. Det blev filmer om allt från återvinningscentralen till komiska klipp som brukarna sedan kunde titta på i verksamhetens youtubekanal. När Danvikstull nu successivt återgår till fysisk form har brukarna börjat skapa egna filmer från planering till färdig produkt. Tekniken som införskaffades under pandemin möjliggör även att vissa brukare kan använda ögonpekningsdator för att planera filmer via smartboards.

Kristina Engvall beskrev hur brukarnas självbild stärks när de får synas och se sig själva i filmerna som de skapar. Att kunna använda nya digitala funktioner och bestämma själv stärker också självkänslan. Tekniken innebär dessutom möjligheter att fördjupa sina intressen, hålla kontakt med familj och vänner och skapa nya kontakter, särskilt i yngre generationer där sociala medier är ett sätt att umgås.

Det blev också tydligt när Kungsholmens dagliga verksamhet började använda Skype under pandemin och brukarna, som tidigare skildes åt när de lämnade verksamheten, fortsatte ”skypa” med varandra på fritiden. Omställningen till digital verksamhet blev en kompetensförhöjning hos både personal, brukare och deras närstående. Idag arbetar man vidare med den digitala utvecklingen som har gjort verksamheten mer flexibel och tillgänglig för personer som av någon anledning har svårt att delta fysiskt.

Inom daglig verksamhet i Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning har man under en längre tid fokuserat på digital utveckling. Tillsammans med ett start up-företag i IT-branschen har personalen och brukarna till exempel fått testa VR-glasögon och föreslagit nya bilder och filmer som de sedan har utvärderat. Man samarbetar även med Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet för att ta fram olika ögonstyrningsfunktioner. Bland annat ska en doktorand från institutionen tillsammans med brukarna undersöka möjligheten att tillgängliggöra ögonstyrning genom utveckling av ett ritprogram. Eventuellt kommer ett examensarbete vid institutionen dessutom ägnas åt digitala brukarenkäter för LSS-verksamheter.

Även om det finns utmaningar med den digitala utvecklingen är främjandet av tillgång till ny informations- och kommunikationsteknik (IT) för personer med funktionsnedsättning en del av artikeln om tillgänglighet i FN:s konvention om rättigheter för målgruppen. Tillgången till digital teknik är, precis som de olika bidragen under eftermiddagen visade, en möjligt för personer med funktionsnedsättning att bli mer oberoende inom flera områden.

Tips och inspiration för att komma igång

Forskningsprojektet som drivs av Kristina Engvall och Danvikstull har bland annat resulterat i en broschyr som innehåller tips på hur man kommer igång med digital daglig verksamhet.

Ladda ner broschyren (PDF)

VR står för Virtual Reality. I VR-glasögon ser man datorsimulerade miljöer och glasögonen känner av åt vilket håll man riktar blicken. Ljus, ljud och rörelser simuleras och ger en känsla av att man befinner sig i den simulerade miljön. I Rinkeby Kistas dagliga verksamheter ville brukarna till exempel genom simuleringen uppleva platser i världen som de inte har möjlighet att besöka i verkligheten.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter