Från daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden – utmaningar och framgångsfaktorer

18 mars, 2022