Föreläsningar, workshop och diskussioner om projektet ”Gott liv som äldre” 20 april

11 mars, 2022

En äldre person med ryggsäck vandrar i ett sommarlandskap. I bilden finns loggan för Gott liv som äldre.


Hur kan man skapa förutsättningar för att äldre med IF ska kunna leva ett så gott och fullständigt liv som möjligt?

I projektet ”Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF” undersöker man just det genom att ta fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för målgruppen i åtta olika kommuner. Dessutom utbildar man äldre med IF till seniorexperter genom studiecirklar i ytterligare fyra kommuner så att deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna hjälpa kommuner och organisationer att planera bra boenden och aktiviteter.

Den 20 april berättar Kia Mundebo och Cecilia Olsson om erfarenheter från projektet, forskning inom åldrande och IF liksom tydliggörande pedagogik och delaktighet. Kia Mundebo är sakkunnig i äldrefrågor, tidigare ombudsman på Riksförbundet FUB och har lång erfarenhet av arbete inom LSS. Cecilia Olsson är fil.dr. i specialpedagogik och tidigare projektledare på FUB:s forskningsstiftelse ALA.

Det blir en heldag med föreläsningar, workshop och diskussioner där projektteamet även vill ställa frågor till deltagarna. Dagen riktar sig till alla som arbetar med IF och åldrande inom boende och daglig verksamhet liksom LSS-handläggare, verksamhetsutvecklare och medarbetare från de kommunala HSL-teamen.

Vi ses i Bolindersalen, adress Bolinders plan 1, kl. 09.00-16.00. Sista anmälningsdatum är 8 april.

Klicka här för mer information och anmälan. »

Klicka här för att läsa mer om projektet ”Gott liv som äldre”. »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter