Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser!

24 november, 2022

Under våren 2023 anordnar Forum Carpe fyra gymnasiekurser. Varje kurs ger 100 gymnasiepoäng och omfattar tio kurstillfällen med arbetsuppgifter mellan tillfällena. Först ut är Specialpedagogik 1 och 2 som båda börjar i februari.

Specialpedagogik 1 ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar, samhällets insatser samt lagar och styrdokument. Du får också lära dig mer om kommunikation och samtalsmetodik med fokus på alternativ kompletterande kommunikation (AKK) liksom kognitiva, kommunikativa och taktila hjälpmedel samt förflyttningshjälpmedel.

Sista anmälningsdatum: 20/1

Klicka här för mer information och anmälan till Specialpedagogik 1. »

Specialpedagogik 2 förutsätter att du redan har läst antingen Specialpedagogik 1 eller kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, alternativt att du har motsvarande kunskaper från äldre program samt erfarenhet av yrket. Specialpedagogik 2 ger fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Du får lära dig mer om bland annat lagar, styrdokument, etik och förhållningssätt, stöd och hjälpmedel liksom planering, genomförande och utvärdering.

Sista anmälningsdatum: 27/1

Klicka här för mer information och anmälan till Specialpedagogik 2. »

Både Specialpedagogik 1 och 2 ingår i Barn- och fritidsprogrammet och var tidigare en del av Vård- och omsorgsprogrammet.

Hälsopedagogik är en obligatorisk kurs för dig som vill söka stödpedagogutbildning. Kursen fokuserar på hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får kunskap om folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå liksom salutogent förhållningssätt, frisk- och riskfaktorer, kriser och krishantering. Metoderna i kursen utgår från lagar, mål, och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Sista anmälningsdatum: 22/3

Klicka här för mer information och anmälan till Hälsopedagogik. »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter