Nu är gymnasiekurserna vårterminen 2024 öppna för anmälan!

06 oktober, 2023


Forum Carpes gymnasiekurser riktar sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket och arbetar inom en verksamhet i Forum Carpes samverkanskommuner. Kurserna omfattar 10 kurstillfällen med arbetsuppgifter mellan tillfällena och ger 100 gymnasiepoäng vardera. Kursavgiften är 4000 kronor och betalas av arbetsgivaren.

Under våren erbjuder Forum Carpe tre gymnasiekurser och samtliga är obligatoriska för dig som vill söka stödpedagogutbildningen.

Först ut är kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 som bland annat ger kunskaper om människors fysiska, psykiska och intellektuella utveckling vid funktionsnedsättning. Du får också lära dig mer om lagar och bestämmelser, kommunikation och samspel samt pedagogiska arbetssätt som ökar delaktighet och självbestämmande.

Klicka är för mer information och anmälan.

Fördjupningskursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 börjar i slutet av februari och handlar om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt liksom planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser. För att kunna gå den här kursen måste du först ha läst Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Klicka är för mer information och anmälan.

OBS! Kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 hette tidigare Specialpedagogik 1 och 2. Det är samma kurser med nya namn. Om du redan har läst båda kurserna i specialpedagogik ska du alltså inte läsa de här kurserna, men om du bara har läst Specialpedagogik 1 kan du ansöka till kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

I början av april startar kursen Hälsopedagogik. Det är en angelägen kurs för dig som arbetar inom funktionshinderområdet eftersom personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra grupper och ofta får senare och sämre behandling. Det är också en grupp som i större utsträckning drabbas av depression, övervikt och diabetes. I den här kursen får du lära dig hälsofrämjande arbetssätt och hur du kan motivera den enskilde att göra så hälsosamma val som möjligt. Du får även lära dig metoder för att analysera människors hälsotillstånd, krishantering och innebörden av ett salutogent förhållningssätt.

Klicka är för mer information och anmälan.

Du kan även läsa mer om kurserna i Forum Carpes kursblad. Klicka här för att ladda ner kursbladet.

Forum Carpes kompetensutveckling

Forum Carpes kurser och föreläsningar bygger på identifierade kompetensbehov i de kommuner och stadsdelsdelsförvaltningar som ingår i Forum Carpes samverkan.

Gymnasiekurserna ges till självkostnadspris och övriga utbildningar är kostnadsfria för anställda på utförar- och myndighetssidan inom stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSL-organisationer i Forum Carpes samverkanskommuner.

Forum Carpes samordningsgrupp bjuder även in forskare, myndighetsrepresentanter och yrkesverksamma till seminarier om aktuella frågor, kunskapsstöd, forskning och lärande exempel. Dessutom anordnar Forum Carpe öppna nätverksträffar för olika yrkesgrupper.

Klicka här för att komma till kalendariet där du hittar samtliga utbildningar och nätverksträffar.Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter