Höstterminens gymnasiekurser öppna för anmälan!

27 maj, 2021

kvinna läser bok

I höst ger Forum Carpe fem gymnasiekurser med olika inriktningar. Du kan läsa specialpedagogik på både grundläggande och fördjupad nivå eller utveckla din pedagogiska och kommunikativa förmåga genom en kurs i socialpedagogik. Studera psykiska funktionsnedsättningar och förebyggande av psykisk ohälsa i kursen Psykiatri 1 och få både praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap i kursen Pedagogiskt ledarskap.

Varje kurs ger 100 gymnasiepoäng och omfattar 10 kurstillfällen. Kurskostnaden på 4 000 kr per kursplats bekostas av respektive arbetsgivare. Här nedanför kan du läsa en kort beskrivning av varje kurs med länkar till mer information och anmälan.
Ladda ner kursbladet med höstens gymnasiekurser (öppnas som pdf) »

Specialpedagogik 2

Start 1 september
Fortsättningskurs med fokus på relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Kursen ger kunskaper om olika verksamheter inom funktionshinderområdet liksom lagar, styrdokument, etik, stöd och hjälpmedel samt planering, genomförande och utvärdering.
Läs mer om kursinnehållet och anmälan »

Socialpedagogik

Start 9 september
I den här kursen får du lära dig socialpedagogiska arbetssätt och metoder för att utveckla din pedagogiska och kommunikativa förmåga i mötet med patienter och brukare. Kursen tar också upp samtalsmetodik, empatins betydelse i omsorgen liksom utanförskapets problematik och samhällsutvecklingens påverkan på livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service.
Läs mer om kursinnehållet och anmälan »

Psykiatri 1

Start 1 oktober
Kursen tar bland annat upp psykiatrins historiska utveckling, olika behandlingsformer, förklaringsmodeller till psykisk ohälsa samt identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.

Specialpedagogik 1

Start 15 oktober
Grundläggande kurs som bland annat tar upp olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska teorier och begrepp liksom samtalsmetodik och kompletterande kommunikation (AKK).
Läs mer om kursinnehållet och anmälan »

Pedagogiskt ledarskap

Start 16 november
Den här kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap liksom ledarens betydelse för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet. Du får också lära dig mer om hur grupprocesser påverkar ledaren, individen och gruppen.
Läs mer om kursinnehållet och anmälan »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter