Platser kvar till gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och Hälsopedagogik

05 februari, 2021

person studerar på en laptop

Vill du få grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet eller vill du kanske utbilda dig till stödpedagog längre fram? Anmäla dig då till gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och Hälsopedagogik innan det är för sent!

Kurserna startar i mars och april, men redan 19 februari behöver din anmälan vara inne om du vill gå kursen Specialpedagogik 1. Sista anmälningsdag för Hälsopedagogik är först 5 mars men tänk på att kursen kan bli full. Om du dessutom har planer på att utbilda dig till stödpedagog kan det vara bra att veta att kursen Hälsopedagogik är obligatorisk för att kunna söka till stödpedagogutbildningar.

Start 16/3 Specialpedagogik 1 (100 gp)

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel, kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Kurskostnad 4 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Tid

Start 16/3, kl. 9.00-16.00

Plats

Digital

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

Anmälan

Senast 19/2 på Specialpedagogik 1 (100 gp) »


Start 1/4 Hälsopedagogik (100 gp)

Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får lära dig att arbeta förebyggande för att främja en så god hälsa som möjligt. Kursen tar upp olika hälsofrämjande arbetssätt och du får kunskap om hur du kan motivera och skapa förutsättningar så att den enskilde ska kunna göra så hälsosamma val som möjligt. Ett salutogent förhållningssätt som utgår från den enskildes förutsättningar och delaktighet är en viktig grund för detta.

Kursen tar upp både frisk- och riskfaktorers påverkan på hälsa, till exempel kost, motion, rekreation samt droger och stress. De metoder som ingår i kursen utgår från de lagar, mål, och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Om du ska söka utbildning till stödpedagog är denna kurs obligatorisk.

Kurskostnad 4 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Tid

Start 1/4, kl. 9.00-16.00

Plats

Digital

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket. Om du ska söka utbildningen till stödpedagog på yrkeshögskola är denna gymnasiekurs ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Anmälan

Senast 5/3 på Hälsopedagogik (100 gp) »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter