Vilken hösttermin vi har haft hos Forum Carpe!

14 december, 2022


Under 2022 har Forum Carpe anordnat ungefär 100 kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksträffar. Cirka 2670 yrkesverksamma från Forum Carpes medlemskommuner har deltagit i de kompetenshöjande aktiviteterna och bidragit till länsövergripande utbyte av yrkeserfarenheter och lärande exempel.

Fokusområdet 2022

Forum Carpes fokusområde 2022 ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier” har varit temat för flera av aktiviteterna under hösten, bland annat årets Forum Carpe-dag med föreläsare från Samordningsförbunden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Södertälje kommun och riksförbundet FUB.

Klicka här för att läsa en längre artikel om aktuella projekt, myndighetssamverkan och kommunexempel som togs upp under Forum Carpe-dagen. »

Samarbete med Försäkringskassan

I våras inledde Forum Carpe ett samarbete med Försäkringskassan inom ramen för fokusområdet. Det började med att Mathias Holmlund, som är regionalt samverkansansvarig på Försäkringskassan, och försäkringsutredaren Åsa Johansson besökte Forum Carpes nätverksträff för handläggare. Nätverksträffen blev mycket uppskattad och under hösten anordnade Forum Carpe ytterligare två seminarier med Mathias och Åsa för chefer och samordnare på beställar- och utförarsidan inom LSS och socialpsykiatrin.

Klicka här för att läsa mer om den första nätverksträffen med handläggarna. »

Lex Sarah som systematiskt kvalitetsarbete

Höstterminen bjöd också på välbesökta seminarier med både forskare och praktiker. Ett av seminarierna var en heldag om lex Sarah som systematiskt kvalitetsarbete där en kvalitetschef, en utredare och två verksamhetschefer beskrev hur de förändrade synen på lex Sarah-rapporter från något som kan skapa rädsla och lojalitetskonflikter till en del av kvalitetsarbetet. Deltagarna fick även lyssna till Susanne Larsson som har skrivit avhandlingen ”Självbestämmande i LSS - En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Klicka här för att läsa mer om seminariet. »

Återhämtning och brukarinflytande inom socialpsykiatrin

I början av hösten kunde chefer och medarbetare inom socialpsykiatrin lära sig mer om återhämtning och brukarinflytande. Ulla-Karin Schön, som är professor i socialt arbete, förklarade vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär och Kristina Videla, som leder projektet "IPS i psykosvården”, berättade om metoden Individual placement and support (IPS). Deltagarna fick även lära sig mer om hur det är att arbeta med PEER support i en socialpsykiatrisk verksamhet och hur metoden liksom IPS kan främja återhämtning.

Klicka här för att läsa mer om föreläsningen. »

Forum Carpes bidrag till pilottestet av SKRs nationella modell

Forum Carpes samordningsgrupp och CKA (Carpe kommun- eller stadsdelsansvariga) har under det här året deltagit i ett pilottest av SKRs nationella modell för inventering av lokala kunskapsbehov. Modellen är tänkt att leda till mer behovsanpassade kunskapsstöd från nationella aktörer. De kunskapsbehov och utmaningar som har identifierats av CKA och samordningsgruppen genom pilottestet blir dessutom ett väl förankrat underlag för Forum Carpes fortsatta verksamhetsplanering.

Klicka här för att läsa mer om Forum Carpes arbete med pilottestet. »

Vårterminen 2023

Vårterminen börjar den 13:e januari så ta gärna del av kalendariet här på webbplatsen och Forum Carpes kursblad för vårterminen redan nu.

Klicka här för att komma till kalendariet. »

Klicka här för att ladda ner kursbladet med Forum Carpes gymnasiekurser. »

Klicka här för att ladda ner kursbladet med kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar. »

Stort tack till alla som har deltagit under hösten och välkomna tillbaka i januari!
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter