Hoppa till huvudinnehåll

Hygienombud är Rinkeby-Kistas nya vapen mot coronaviruset

22 juni, 2020

Coronaviruset kom tidigt till Järvafältet. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning insåg snabbt att de behövde tänka nytt för att få stopp på smittan. Lösningen blev att skapa en ny funktion som de valde att kalla för hygienombud. Här berättar två hygienombud och stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska om arbetet med den nya funktionen.

Marita Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Isabella Jonsson, hygienombud och Mari Lagergren, hygienombud. Alla från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Marita Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Isabella Jonsson, hygienombud och Mari Lagergren, hygienombud. Alla från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Hur kom lösningen med hygienombud till?

—Vi insåg att vårt främsta vapen mot smittan är kunskap och i det här fallet kunskap om basala hygienrutiner. Vi valde att jobba ”hands on” då vi anser att det ger bästa resultat. Och just idén om hygienombud kom från början från Ingrid Brännström som är avdelningschef, berättar Marita Johansson, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Rinkeby-Kista.

Vilka är hygienombud?

—Då den dagliga verksamheten i stadsdelen stängde, gick frågan till den verksamheten. Fem medarbetare valdes ut för uppdraget och utbildades av mig utifrån material från Socialstyrelsen, fortsätter Marita Johansson.

Vad gör ni som hygienombud?

— Vi kände redan från början att vi inte ville vara hygienpoliser, berättar Isabella Jonsson, hygienombud.

— Vi ville att det skulle kännas mer avslappnat, att vi är kollegor och jobbar på samma villkor. Vi tycker att det är viktigt att skapa förtroende så att det blir lättare att prata och berätta saker för oss som man kanske inte alltid vill prata med chef eller sjuksköterska om. Vi som arbetar på daglig verksamhet med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar är vana vid att vara lyhörda och känna in och känna av behov i olika situationer. Det ser vi som en fördel även i arbetet som hygienombud.

Hur har ni arbetat rent praktiskt?

— När vi hade fått vår utbildning skulle vi börja arbeta direkt eftersom behovet var stort. Men ingen av oss, varken hygienombud eller andra, visste egentligen hur vi skulle jobba eftersom det inte fanns någon utarbetat mall för det. Vi som hygienombud fick därför själva utforma vårt sätt. Vi bestämde att det är bäst att jobba i par och delade sen upp de olika enheterna mellan oss och kontaktade de olika enhetscheferna. Det första mötet var för att visa upp oss, berätta vilka vi är och vad vårt uppdrag syftar till.

— Vi förstod också snabbt att olika personalgrupper behöver olika typ av utbildningssätt. Så vi har anpassat utbildningarna efter behov, storlek på grupper, personalgruppens tidigare erfarenheter och chefernas önskemål.
Vi har även anpassat utbildningsmaterialet till olika format så att det kan tillgodoses av alla.

Hur hanterar ni frågor som kommer?

— Om vi får frågor som vi inte kan besvara så återkommer vi med svar. Vi skickar den vidare till MAS:en eller till enhetschef beroende på frågans art. Vårt jobb som hygienombud är så mycket mer än att bara föreläsa och utbilda, det är mycket administrativt och logistiskt arbete. Vi reflekterar och planerar i grupp, vi håller oss hela tiden uppdaterade och lägger tid på självstudier, vi har möten med chefer och så klart med vår MAS. Två gånger i veckan har vi haft handledning med MAS:en och det har varit en viktig del för att vi ska kunna utföra vårt arbete, tillägger Isabella Jonsson.

Rekommenderar ni andra att utbilda hygienombud?

— Det verkar som att många av våra kollegor i stadsdelen och även staden är intresserade av vårt jobb som hygienombud. Vi har blivit väl mottagna när vi har kommit ut i verksamheterna och de flesta har tyckt att det har varit bra och roligt. Vi har även fått stor uppskattning från cheferna, säger Mari Lagergren, hygienombud.

— Då det har fallit väl ut har efterfrågan av hygienombuden här varit stor. Vi har ju arbetat inom vår stadsdel, Rinkeby-Kista, och inom vår avdelning som omfattar äldreomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri. Men vi har även fått förfrågningar från andra stadsdelar och andra avdelningar. Eftersom vi inte är så många så känner vi att vi inte riktigt räcker till och att det vore bra om det fanns hygienombud i även andra stadsdelar.

— Det här har varit ett sätt att höja kompetensen och det i sin tur skapar trygghet och lugn hos medarbetarna. Vi tror att närheten som uppstår i och med att vi är kollegor är förtroendeingivande, avslutar Mari Lagergren.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.


Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter