Jämställdhet var tema på Forum Carpes facebooksida under oktober

31 oktober, 2019

Under oktober månad har Forum Carpes facebooksida haft extra fokus på frågan om jämställdhet och de ojämlikheter som finns mellan könen, så även inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Syftet med inläggen har varit att lyfta ett område eller en fråga inom verksamhetsområdet och på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap kring det. Det blir ett sätt att höja kompetensen hos sidans följare, vilket ingår i Forum Carpes uppdrag.

Varje vecka under oktober har haft ett särskilt fokus inom ramen för jämställdhet och för att lättare kunna hitta tillbaka till det som spridits finns därför här en sammanställning.

Vecka ett och två fokuserade särskilt på det våld som framför allt kvinnor utsätts för.

Här under hittar du de länkar som delades under de två första veckorna.

Vecka tre lyftes män och psykisk ohälsa.

  • Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en skrift med namnet ”Maskulinitet och psykisk ohälsa – strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg”. Du hittar den genom att klicka här.

Vecka fyra lärde vi oss mer om flickor och autism.

Vecka fem, den sista veckan, tittade vi närmare på den ekonomiska ojämställdheten.

Länkar till källorna

Här hittar du länkar till alla de källor som har använts till de rosa, illustrerade inläggen. Klicka på respektive länk för att läsa mer.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter