Personligt ombud och hälsotillståndet bland personer med psykisk funktionsnedsättning – två nya kartläggningar från Socialstyrelsen

19 oktober, 2023

En person är på ett läkarbesök

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har genomfört på uppdrag av regeringen. Bland annat är sjukdomar som diabetes, KOL och fetma fem gånger så vanliga i gruppen.

Samtidigt får personer med psykiska funktionsnedsättningar sämre behandling inom vården. Allvarliga sjukdomar som cancer upptäcks för sent och det saknas ofta kunskap och kompetens för att hantera personer som är psykotiska, till exempel vid akut hjärtinfarkt.

Kartläggningen visar också att personer med psykisk funktionsnedsättning löper mycket större risk att utsättas för övergrepp, särskilt unga kvinnor. De flesta är beroende av ekonomiskt bistånd eller sjukersättning för sin försörjning och de som har en insats enligt LSS eller SoL behöver olika former av boendestöd.

Socialstyrelsen har även gjort en kartläggning av systemet med personligt ombud för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Det är ett stöd som har inneburit stor nytta i personernas livssituation och många vittnar om att insatsen har förbättrat deras psykiska tillstånd. Det finns dock stora skillnader i hur kommunerna organiserar verksamheten och vissa mindre kommuner har valt att inte erbjuda stödet alls, vilket kan få allvarliga konsekvenser för individen.

Klicka här för att läsa mer och ladda ned rapporterna om kartläggningarna.

Är du personligt ombud?

Under våren 2023 startade Forum Carpe ett öppet nätverk för personliga ombud där ombud från hela länet kan diskutera aktuella frågor, utveckla yrkesrollen, bredda samverkan och sprida lärande exempel. Nästa nätverksträff är den 28 november.

Klicka här för mer information och anmälan.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter