Tips från kompetensombudsträffen – så jobbar vi med FN-konventionen inom funktionshinderomsorgen!

16 april, 2021

FN flagga

I veckan samlades kompetensombud från Forum Carpes kommuner till en digital nätverksträff för att utbyta erfarenheter med kollegorna i länet och diskutera aktuella frågor som bland annat digital kompetensutveckling. Den här gången kom också Eva Entelis-Melin på besök och berättade om Socialstyrelsens nya webbutbildning som visar hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan tillämpas i det praktiska arbetet. Eva var delaktig i att ta fram utbildningen som även fungerar som stödmaterial då man informerar om rättigheterna för personerna det gäller.

Utbildningen utgår ifrån tre fiktiva personer och olika illustrativa situationer i deras vardag. Samtliga delar består av text, bild och övningar. Utbildningen kan användas individuellt, i grupp eller både och, vilket förstås är att föredra. Mycket av lärandet sker i den gemensamma dialogen där man tillsammans får lyfta olika områden i konventionen och översätta dem till situationer i det egna arbetet.

Hur kan man då göra för att sprida kunskap om och tillämpa konventionen i sin verksamhet? Kompetensombuden Zandra Levin och Carina Nyman från service- och gruppbostäderna i Salems kommun berättade under nätverksträffen att man inom verksamheterna där har beslutat att webbutbildningen ska vara obligatorisk för alla medarbetare inklusive timvikarier. Man har även valt att plocka ut centrala reflektionsfrågor som ska diskuteras på arbetsplatsernas respektive verksamhetsmöten.

Är du kompetensombud? Håll utkik efter nästa nätverksträff i kalendariet och Forum Carpes mailutskick med fler tips om utbildningar och aktiviteter.

Läs mer om webbutbildningen i Socialstyrelsens Kunskapsguide (extern länk) »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter