”Våld mot barn med funktionsnedsättning” - konferens och utbildningssatsning

18 augusti, 2023


Det är dubbelt så vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för övergrepp och våld jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Vad kan samhället göra för att förebygga, upptäcka och hantera våldet och hur kan vi tillhandahålla stöd och hjälp till de utsatta?

Forum Carpe är medarrangör till konferensen ”Våld mot barn med funktionsnedsättning” den 5 oktober 2023 som belyser de här frågorna och riktar sig till chefer, beslutsfattare, strateger och samordnare inom bland annat socialtjänst barn och ungdom, LSS och habiliteringen. Konferensen är dessutom startskottet för en flerårig utbildningssatsning (2024–2026) för yrkesverksamma i Stockholms län som möter barn med funktionsnedsättning.

Under konferensen presenteras studien "Mer utsatta än andra", som är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD). Vi får också ta del av Socialstyrelsens stöd, verktyg och informationsmaterial inom området samt en presentation av Länsstyrelsens och Forum Carpes utbildningssatsning följt av samtal och återkoppling från deltagarna om innehåll och upplägg av den kommande utbildningssatsningen.

Konferensen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Marie Cederschiölds högskola samt Forum Carpe.

Klicka här för mer information och anmälan.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter