Pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser - ny rapport från Socialstyrelsen

26 augusti, 2021

en man tittar ut från fönster


Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat hur pandemin har påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet eller andra kommunala insatser enligt LSS. I rapporten ”Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS” konstaterar Socialstyrelsen att framför allt personer med daglig verksamhet drabbades hårt då cirka en tredjedel av kommunerna ställde in insatsen helt för 17 200 personer. Samtidigt har många boenden haft stängt för besökare och begränsat tillgången till gemensamhetsutrymmen.

Åtgärderna har inneburit ökad isolering för personer som ofta har få sociala kontakter från början och många har dessutom själva valt att isolera sig för att undvika smitta eftersom de tillhör riskgrupper. Isoleringen har medfört ökad psykisk ohälsa hos dessa grupper, som redan löper större risk för psykisk ohälsa än den övriga befolkningen, och i rapporten understryks vikten av att de drabbade får det psykosociala och medicinska stöd de behöver.

Socialstyrelsen konstaterar även att det har funnits brister när det gäller kontinuitetsplaner och individuella riskanalyser i samband med smittskyddsåtgärderna, något som bör åtgärdas inför framtida kriser.

Ladda ner rapporten på Socialstyrelsens hemsida (extern länk) »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter