Vad innebär de nya lagändringarna för personlig assistans? SKRs kurs för handläggare

13 december, 2022