Nytt metodpaket från projektet ”Vi är med!”

31 maj, 2021

metodpaket

Hur kan man förbättra kommunikationen och samspelet med personer som har flerfunktionsnedsättning? Den frågan undersöktes i projektet ”Vi är med!” som drevs av Riksförbundet FUB i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och DART vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Tillsammans med sina stödpersoner fick 13 personer som har flerfunktionsnedsättning prova olika kommunikationsstöd. Det visade sig att man med rätt verktyg och metoder kan skapa förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och meningsfulla aktiviteter. Erfarenheterna och kunskaperna från projektet resulterade i ett kostnadsfritt metodpaket som innehåller föreläsningar, instruktionsmaterial och en verktygslåda fylld av arbetssätt och metoder.

I podden Att vara med får man en inblick i projektets genomförande och vad resultatet har inneburit för deltagarna. Det senaste avsnittet handlar om Evelina som har flerfunktionsnedsättning och hur hennes mamma och personliga assistent upplever att kontakten med Evelina har fördjupats.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter