Se den nya filmen om Forum Carpe!

05 oktober, 2022

Vad är egentligen Forum Carpe? Många tänker nog på de behovsbaserade och kostnadsfria kompetensutvecklingsaktiviteter som Forum Carpe erbjuder yrkesverksamma i medlemskommunerna.

Fast Forum Carpe är också samverkan – mellan våra kommuner genom Forum Carpes organisation med CKA, kontaktpersoner och styrgruppsrepresentanter, mellan yrkesverksamma inom funktionshinderområdet genom Forum Carpes öppna nätverksträffar och mellan kommunal, regional och nationell nivå genom Forum Carpes representation i regionala och nationella nätverk.

Nu kan du se en kort film som förklarar hur Forum Carpes samverkan fungerar i praktiken men också varför Forum Carpe bildades en gång i tiden och hur Forum Carpes kompetensutvecklingsaktiviteter skapas.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter