Ny nationell grundutbildning för ny personal inom funktionshinderområdet och socialtjänst

08 april, 2020

Socialstyrelsen har tillsammans med Ersta Bräcke Sköndals högskola tagit fram ett nytt introduktionspaket för ny personal inom socialtjänst och kommunala HSL-organisationer.

Introduktionspaketet är framtaget för att stötta kommunala och privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Kursen, som ger baskunskaper för att kunna jobba inom bland annat funktionshinderområdet, är uppdelad i två delar.

Kursdeltagarna kommer bland annat få kunskaper om:

 • socialtjänstens uppdrag
 • att arbeta med personer med funktionsnedsättning
 • covid-19
 • lagstiftning
 • basal vårdhygien
 • ergonomi
 • patientsäkerhet
 • vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg
 • etik och bemötande
 • kommunikation
 • vård i livets slutskede

Materialet består av föreläsningar, texter, reflektionsfrågor och uppgifter. Det finns också tips på länkar för att fortsätta lärandet. Det finns också möjlighet att ställa frågor till lärare via en chattfunktion.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter