Ny på jobbet? Distansföreläsning i social dokumentation

24 april, 2020

En person som jobbar med en laptop.

Under den rådande pandemin behöver många verksamheter tillsätta vikarier som kanske saknar yrkeserfarenhet av socialt omsorgsarbete. Därför erbjuder Forum Carpe nu en digital utbildning på basnivå i social dokumentation via KUI den 18 maj. Utbildningen ger bland annat praktisk kunskap om hur och vad som ska dokumenteras, genomförandeplaner, journalföring, avvikelserapportering och kvalitetsarbete. Deltagarna får även lära sig mer om de lagar och direktiv som styr det sociala omsorgsarbetet med fokus på rättssäkerhet och sekretess.

Anmäl dig till utbildningen på Forum Carpe


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter