Nu kan du läsa gymnasiekursen Psykiatri 2 hos Forum Carpe

16 januari, 2023


Om du har läst kursen Psykiatri 1 och vill fördjupa dina kunskaper i ämnet ger Forum Carpe fortsättningskursen Psykiatri 2 under våren med start den 12 april. Kursen vänder sig till stödassistenter, boendestödjare och andra som arbetar främst inom socialpsykiatrin.

Psykiatri 2 ger 100 gymnasiepoäng och handlar om psykisk ohälsa och psykiska tillstånd samt vilka faktorer som bidrar till psykisk hälsa. Du får lära dig mer om olika psykiska sjukdomar, bland annat psykoser, bipolärt syndrom, emotionellt instabil personlighetsstörning, och självskadebeteenden. Kursen tar även upp samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa liksom läkemedelsbehandling och suicidprevention.

Du får också lära dig mer om bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska tillstånd. Kursen innehåller dessutom moment om evidensbaserade metoder för till exempel motiverande samtal och reflektioner liksom samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan (SIP).

Klicka här för mer information och anmälan till Psykiatri 2.

I vår kan du också läsa kursen Hälsopedagogik som ger 100 gymnasiepoäng och är en obligatorisk kurs för dig som vill söka stödpedagogutbildning. Kursen fokuserar på hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får kunskap om folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå liksom salutogent förhållningssätt, frisk- och riskfaktorer, kriser och krishantering. Metoderna i kursen utgår från lagar, mål och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter