Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd och autism

21 oktober, 2022


Nu kommer Socialstyrelsens nya riktlinjer med rekommendationer om vård och stöd vid adhd och autism, som främst riktar sig till beslutsfattare inom bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Riktlinjerna innehåller 44 rekommendationer som bygger på forskning och olika studier.

Bland annat rekommenderas tidigare insatser för att minska svårigheterna för personer som misstänks ha adhd och autism. Det ska alltså inte krävas en diagnos för att få stödinsatser och efter avslutad utredning ska man kunna erbjudas hjälp även om en diagnos inte kunde ställas.

Socialstyrelsen rekommenderar även en allmän kunskapshöjning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vård- och socialtjänstpersonalen. Det kan innebära att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan behöva erbjuda kompetensutveckling om adhd och autism för flera personalgrupper, till exempel socialsekreterare och LSS-handläggare.

Klicka här för att läsa mer och ladda ned dokumentet med riktlinjerna. »

Klicka här för att läsa en intervju om riktlinjerna med Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter