Sexualitet i fokus för ny forskning och nytt projekt

01 februari, 2021

Fötter från par under täcket

För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att få sina sexuella rättigheter tillgodosedda. Nu vill Funktionsrätt Sverige, RFSU och en forskare vid Lunds universitet ändra på det.

Okunskap, fördomar och bristande stöd och information är några av anledningarna till att personer med funktionsnedsättning inte får sina rättigheter när det gäller sexuell- och reproduktiv hälsa uppfyllda. Men förhoppningsvis kan det bli ändring på det för under det gångna året har ny forskning och ett nytt projekt startats upp på området.

På Lunds universitet undersöker forskaren Julia Bahner hur relationer och sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar påverkas av bristande tillgänglighet. Resultatet kommer bland annat bli underlag för FN:s arbete med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fram tills nu har det saknats svensk forskning om sexualitet kopplat till konventionen.

Bahner samarbetar också med Funktionsrätt Sveriges och RFSU:s nya projekt som har samma fokus. Målet med projektet är att förbättra den sexuella hälsan hos gruppen genom att påverkar ansvariga politiker men också genom att öka kunskapen inom Funktionsrätts och RFSU:s egna organisationer.

Läs mer på länkarna här under

Om du vill läsa mer om forskningen och projektet kan du göra det på länkarna här under.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter