Hur ska man egentligen förstå och tillämpa SOSFS 2011:9? Introduktion med Forum Carpe

25 maj, 2022

Samordningsgruppens

Förra veckan samlades chefer och personer med ansvar för kvalitetsarbete till Forum Carpes introduktion av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Tillsammans med seminarieledaren Kristoffer Willstedt från Forum Carpes samordningsgrupp fick deltagarna bland annat reda ut och diskutera föreskriftens olika begrepp. Vad betyder egentligen processer, rutiner, egenkontroll, riskanalys, avvikelsehantering, kvalitet och hur hänger begreppen ihop?

Kombinationen av chefer, verksamhetsutvecklare och controllers i samma forum ledde till en intressant dialog ur olika perspektiv som både väckte nya tankar och skapade samsyn. ”Vissa delar var mer en bekräftelse av att jag uppfattat saker rätt tidigare. Det var värdefullt i sig.” konstaterade en av deltagarna efteråt.

Kristoffers sätt att förklara abstrakta begrepp och samband med hjälp av konkreta exempel och ”ett mer begripligt språk”, som en deltagare uttryckte det, var också uppskattat. Samtidigt märkte flera deltagare att en eftermiddag inte räcker till för att fördjupa sig i SOSFS 2011:9 och efterfrågade en heldag med kompletterande seminarium om praktisk tillämpning.

Kristoffer Willstedt är gruppledare för Forum Carpes samordningsgrupp och har tidigare arbetat som kvalitetsutvecklare med uppdrag att bland annat följa upp verksamheters följsamhet till SOSFS 2011:9. Kristoffer har även arbetat som chef i verksamheter som omfattas av föreskriften inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

Klicka här för att läsa mer och ladda ned Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter