Ny chans att läsa Specialpedagogik 2 i vår!

11 februari, 2022

Några personer sitter runt ett bord och studerar tillsammans. Namnet på gymnasiekurserna och startdatum är inlagda i bilden.

Om du vill läsa vidare till stödpedagog på yrkeshögskolan ingår gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och 2 samt Hälsopedagogik i behörighetskraven. Forum Carpe erbjuder nu ytterligare ett tillfälle att gå gymnasiekursen Specialpedagogik 2 under vårterminen med start den 13 april.

Specialpedagogik 2 är en fortsättningskurs som ingår i Barn- och fritidsprogrammet och tidigare även Vård- och omsorgsprogrammet. Kursen ger fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar liksom lagar, styrdokument och kommunikation. Andra moment är etik, stöd och hjälpmedel samt planering, genomförande och utvärdering.

Klicka här för anmälan och mer information om Specialpedagogik 2. »

Du kan även läsa kursen Hälsopedagogik hos Forum Carpe i vår för att lära dig mer om hälsorelaterade levnadsvanor, folkhälsoarbete, hälsofrämjande arbetssätt på individ, grupp och samhällsnivå, salutogent förhållningssätt liksom frisk- och riskfaktorer, kriser och krishantering. Hälsopedagogik startar den 1 april.

Klicka här för anmälan och mer information om Hälsopedagogik. »

För dig som har erfarenhet av arbete inom psykiatriområdet men saknar grundläggande utbildning ger Forum Carpe dessutom kursen Psykiatri 1 som börjar redan den 23 mars.

Psykiatri 1 ingår också i Vård och omsorgsprogrammet och ger bland annat kunskaper om orsakerna till psykiska funktionsnedsättningar, symtom, behandling, identifikation av psykiska hälsorisker, förebyggande av psykisk ohälsa, skattningsinstrument och prevention. Förutom planering, dokumentation och utvärdering får du också lära dig mer om professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati och hållpunkter för ett bra samtal.

Klicka här för anmälan och mer information om Psykiatri 1. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter