Välkommen till en ny hösttermin!

02 augusti, 2022

En man föreläser för publik

Nu drar höstterminen igång hos Forum Carpe med nya möjligheter att fördjupa dina kunskaper och nätverka med kollegor från hela länet.
Klicka här för att komma direkt till kalendariet med höstens samtliga kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksträffar. »

För dig som arbetar inom LSS inleds terminen med föreläsningar och kurser om bland annat psykisk ohälsa, autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt stereotypt självskadebeteende. I september anordnar Forum Carpe även en förmiddag med forskare och praktiker på temat återhämtning och brukarinflytande inom socialpsykiatrin.

Psykisk ohälsa och IF
Den 30 augusti kan du delta i en föreläsning om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsaren George Rein, som är legitimerad psykolog, tar upp olika diagnoser och symtom, beteendeproblematik, förebyggande insatser, stöd och konflikthantering.
Klicka här för anmälan och mer information. »

Autism och NPF
Vill du lära dig mer om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom startar en tvådagarskurs den 2 september som ger kunskaper om symtom, diagnoser och bedömning liksom pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande.
Klicka här för anmälan och mer information. »

Stereotypt självskadebeteende inom LSS
Den 13 september föreläser George Rein, utifrån aktuell forskning och sina egna kliniska erfarenheter, om stereotypt självskadebeteende bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och Downs syndrom. George tar upp orsaker till beteendet liksom hur det kan bemötas och behandlas. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom både LSS och HSL-teamen.
Klicka här för anmälan och mer information. »

Återhämtning och brukarinflytande inom socialpsykiatrin
Den 15 september kan du lyssna på bland andra Ulla-Karin Schön, som är professor i socialt arbete, under en förmiddag om återhämtningsinriktade arbetssätt, hur man som ledare verkar för en återhämtningsinriktad verksamhet samt metoder som IPS och rollen PEER Support.
Klicka här för anmälan och mer information. »

Forum Carpes kompetensutvecklingsaktiviteter bygger på identifierade gemensamma kompetensbehov i de kommuner och stadsdelsdelsförvaltningar som ingår i Forum Carpes samverkan. Aktiviteterna finansieras genom samverkan och är därför kostnadsfria för anställda på utförar- och myndighetssidan inom stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSL-organisationer. Forum Carpes samordningsgrupp bjuder även in forskare, myndighetsrepresentanter och yrkesverksamma till seminarier om aktuella frågor, kunskapsstöd, forskning och lärande exempel.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter