Systematisk uppföljning i praktiken – exempel från flera kommuner

01 september, 2022

en grupp personer diskuterar

Systematisk uppföljning kan uppfattas som något abstrakt och teoretiskt långt ifrån den professionella vardagen. Kunskapsguiden har därför sammanställt praktiska exempel från flera kommuner som inspiration för olika verksamheter att komma igång med uppföljningar.

Kommunexemplen visar att även mindre uppföljningar av en avgränsad grupp brukare kan ge värdefulla insikter. I Kalmar ville till exempel boendestödgrupperna inom socialpsykiatrin ta reda på varför brukare ofta avbokade sina boendestödstillfällen. Informationen från verksamhetssystemet bekräftade enbart problemet men det gick inte att få fram orsakerna till avbokningarna.

Verksamheterna började därför följa upp avbokningarna utifrån olika bakgrundsfaktorer och orsaker, bland annat med hjälp av IBIC. Uppföljningen gav kunskap som bidrog till förändrade arbetssätt och verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete.

Klicka här för att ta del av kommunexemplen i Kunskapsguiden. »
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter